Choď na obsah Choď na menu
 


    Obrázok

     Klub vojenskej histórie Zobor založili bývalí členovia Klubu vojenskej histórie Carpathia, ktorému týmto ďakujú za získané cenné skúsenosti. Nakoľko v Nitrianskom regióne žiadne obdobné združenie neexistovalo a mnoho ľudí s rovnakou „krvnou skupinou“ navrhovalo vznik nového KVH, rozhodli sme sa konať. Pýtate sa kto? Ten kto nás spozná na fotografiách, vie. Kto bude mať záujem o túto činnosť a spoluprácu s nami sa ozve a spozná nás. A pre náhodných návštevníkov webstránky sme si pripravili krycie mená, samozrejme nemecké. A prečo práve nemecké? V rámci svojej činnosti čo do reenactingu sa venujeme najmä nemeckým vojenským jednotkám, ktoré pôsobili na území Slovenska. To znamená najmä nemeckým uniformám, insigniám, zbraniam a technike. A odpoveď na otázku prečo, je taká „sehr einfach“ ako odpoveď na otázku prečo ste si nekúpili Ladu ale Volkswagen. Ide o technológiu, nie ideológiu. Nesúhlasíme s nacistickým režimom hitlerovského Nemecka, neschvaľujeme myšlienky a konanie zopár jednotlivcov, ktorí zatiahli svet do vojny. My sa chceme na vojnu iba hrať. To čo oficiálne sme a nie sme je zakotvené v stanovách KVH Zobor. Čas ukáže či sa budeme uberať výlučne týmto nemeckým smerom. Nebránime sa v budúcnosti rekonštruovať činnosť vojenskej jednotky Slovenského štátu, Hlinkových gárd či niektorého z partizánskych oddielov. Z pochopiteľných dôvodov (rôzne druhy uniforiem, techniky a výstroje a s tým spojené náklady) nie je možné imitovať viacero jednotiek. Náš záujem v organizovaní reenactingu je ohraničený dvomi faktormi, rokmi 1939-1945 a územím Slovenska. Radi však spolupracujeme na podobných akciách s inými KVH na území susediacich štátov.

     Širší záber má zberateľská činnosť, kde chceme združovať zberateľov vojenských insígnií, výstroje a výzbroje akýchkoľvek armád bojujúcich v druhej svetovej vojne. V tomto smere organizujeme spoločné návštevy vojenských múzeí, pamätníkov, military búrz a iných zaujímavých miest súvisiacich s druhou svetovou vojnou nie len na území Slovenskej republiky. Ambíciou je zorganizovanie vlastnej výstavy či burzy.
      Ďaľšou významnou aktivitou sú renovácie a opravy historickej vojenskej techniky z už spomínaného obdobia, do funkčnej podoby tak ako bola používaná počas vojny resp. do podoby v ktorej by ju bolo možno vystaviť. Nakoľko toto je finančne najnákladnejšia činnosť KVH Zobor, nemožno očakávať žiadaný efekt bez finančných príspevkov sponzorov, vecných darov či pomoci našich priaznivcov. Ide o dlhodobú činnosť, ktorej priebeh a výsledky budeme zverejňovať na webstránke.
     Prípadných záujemcov o členstvo v našom združení upozorňujeme na to, že nemáme zatiaľ finančné možnosti na vystrojenie a vyzbrojenie jednotky. Každý kto sa ako člen KVH Zobor bude chcieť zúčastniť rekonštrukcie boja si  na vlastné náklady musí zabezpečiť patričnú uniformu a k nej zodpovedajúcu expanznú zbraň (podľa zákona NR SR č. 190/2003 Z.z. o zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Ako združenie neplánujeme vlastniť žiadne ostré strelné zbrane ani funkčné zbraňové systémy na technike. Pri danej činnosti bude výhodou (nie však podmienkou) aspoň základná znalosť nemeckého jazyka.

     Uvítame najmä zberateľov s vlastnou zbierkou, alebo technikou ktorú by sme prezentovali ako KVH. Nie je podmienkou ani to aby sa zberatelia zúčastňovali rekonštrukcií bojov, či prác na renováciách techniky resp. naopak, aby museli „bojovníci“ či „mechanici“ začať zbierať. Podmienkou pre „bojovníkov“ je zúčastnovať sa poradovej prípravy a rôznych cvičení. Z uvedeného vyplýva, že naša činnosť sa vyvíja v troch rovinách, kde si každý môže nájsť uplatnenie.    

     Skratka K.V.H. nie je to, čo znamenalo v slangovej reči nemeckých landserov: kriegsverwendungsfähig Heimat resp. kann vorzüglich humpeln. Touto skratkou označovali simulantov :-)

 

 

Obrázok

 

Napísali...aj o nás:              

1. Týždenník Bardejovské novosti č. 3 zo dňa 19. januára 2010 

2. Denník Pravda zo dňa 7. mája 2010 - Príloha Víkend          

3. Týždenník Kopaničiar expres č. 28 zo dňa 6. júla 2010