Choď na obsah Choď na menu
 


Prehľad o 14.divízii Galizien

26. 6. 2009

 

Prísaha

 

     Ich schwöre Dir, Adolf Hitler, als Führer und Kanzler des Reiches Treue und Tapferkeit. Ich gelobe Dir und den von Dir bestimmten Vorgesetzten Gehorsam bis in den Tod, so wahr mit Gott helfe."

     Tebe, Adolf Hitler, vodca a kancelár Nemeckej ríše, prísahám vernosť a statočnosť. Tebe  a nadriadeným, ktorých sám menuješ, sľubujem poslušnosť až do smrti. K tomu mi dopomáhaj Boh.

 

Podrobnosti o Waffen-SS: http://fremd.sweb.cz/obecne.htm

 

 

Historia divízie a názvy:

 

 

Galizische SS-Schützendivision

od 30. júla 1943 do augusta 1943 (počas odvodu)

 

SS-Freiwilligen-Division "Galizien"

od augusta 1943 do 27. júla 1944 (počas výcviku)

aj

14. Galizische SS-Freiwilligen-Division

alebo

14. Galizische SS-Frewilligen-Infanterie-Division

 

14. Waffen-Grenadier-Division der SS (galizische Nr.1)

od augusta 1944 do zimy 1944

 

14. Waffen-Grenadier-Division der SS (ukrainische Nr.1)

od zimy 1944 do jary 1945

 

1. Ukrainische Division der Ukrainischen National-Armee

od jary 1945

 

Stavy:

 december 1943 - 12 634

jún 1944 - 15 299

december 1944 - 22 000

 

Velitelia:

 

SS-Grupenführer Walther Schimana (nar.12. marca 1898 v Troppau - Opava "CZ", † 12. septembra 1948 v Salzburgu "A")

Galizien: 30. júna 1943 - 20. septembra 1943

 

SS-Brigadeführer Fritz Freitag

(nar. 28. apríla 1894 v Allensteine - Olsztyn "PL", † 10. mája 1945 v Grazi "A" - samovražda)

Obrázok 

Galizien: 20. septembra 1943 - 22. apríla 1944


 SS-Brigadeführer Sylvester Stadler

(nar.30. decembra 1910 vo Fohnsdorfe "A", † 23. augusta 1995 v Konigsbrunne "D")

Obrázok 

Galizien: 22. apríla 1944 - ??. júl 1944


SS-Brigadeführer Nikolaus Heilmann

 (nar. 20. apríla 1903 v Grundhelme "D",† 4. januára 1945 v Altdamme teraz "PL" - zabitý v boji)

Galizien: ??. júla 1944 - 5. septembra 1944


 SS-Brigadeführer Fritz Freitag

opäť Galizien: 5. septembra 1944 - 24. apríla 1945


 SS-Brigadeführer Pavlo Schandruk

(nar. v roku 1889 v obci Barsuki - Ternopilská oblasť "UA", po vojne žil do roku 1949 v Nemecku, potom v Trentone USA, † v roku 1979 pochovaný je na Ukrajine)

Obrázok 

Galizien/UNA: 24. apríla 1945 - 8. mája 1945

 

 Veliteľstvo divízie v zajatí prevzal generál Mikhailo Krat

 

 

 

Náčelnicí štábu

a spolupracovníci Reichskommissariatu Ukraine

 

 • SS-Hauptsturmführer Otto Behrendt (22. október 1943 - ??. august 1944)
 • major Wolf-Dieter Heike jediný štábny dôstojník WH (??. august 1944 - 1. marec 1945) 
 • v roku 1970 vyšla Heikemu kniha o 14. divízii 

   

   

  Ubytovací dôstojník

 • SS-Hauptsturmführer Herben Schaaf (??.??.?? - ?? august 1944)   

   

  Členenie divízie:

  • Waffen-Grenadier-Regiment der SS 29 (galizisches Nr. 1)
  • Waffen-Grenadier-Regiment der SS 30 (galizisches Nr. 2)
  • Waffen-Grenadier-Regiment der SS 31 (galizisches Nr. 3)                        
  •  

   Waffen-Artillerie-Regiment der SS 14          

   (veliteľ SS-Obersturmführer a neskôr v hodnosti SS-Standartenführer Bayersdorff) Delostrelecký pluk, ktorý mal mať tri oddiely ľahkých diel (asi 36 húfnic LeFH-18) a jeden oddiel ťažkých diel (dostal na Slovensku delá zo skladov slovenskej armády, zrejme 12 ks 15 cm húfnic vz. 25, nemcami nazývaných SchFH-25(t))

   • Waffen-Füsilier-Bataillon 14        

    (veliteľ SS-Sturmbannführer Bristot)  Prieskumný prápor, skladal sa z troch ľahkých a jednej ťažkej motorizovanej roty. Spolu 126 bicyklov, 12 guľometov, 6 x 80 mm mínometov M34, a 4 x 50 mm protitankových kanónov PAK-38. Táto jednotka bola umiestnená v Rajci a bola najťažším protivníkom brigády.

   • SS-Freiwilligen-Flak-Abteilung 14    

    (veliteľ SS-Haupsturmführer Wirtes) Oddiel protilietadlového motorizovaného delostrelectva mal batériu 20 mm kanónov FLAK-38 (len jednu čatu s dvomi kanónmi a 200 mužov), batériu štyroch 88 mm kanónov FLAK-36/37. 

   • Waffen-Nachrichten-Abteilung der SS 14       

                Spojovací oddiel mal telefónnu rotu a rádiovú rotu

   • SS-Radfahr-Bataillon 14
   • Waffen-Pionier-Bataillon der SS 14        

    Ženijný prápor mal štyri roty, tretia bola cyklistická s jednou ťažkou čatou s dvomi gránátometmi a dvomi guľometmi, štvrtá mala mostnú súpravu, jedna rota mala asi 182 mužov.

    • Waffen-Panzerjager-Kompanie 14
   • SS-Sanitäts-Abteilung 14
    • SS-Veterinär-Kompanie 14
  • SS-Division-Nachschubtruppen 14
   • SS-Wirtschafts-Bataillon 14
    • SS-Versorgungs-Kompanie 14
     • SS-Feldpostamt 14
     • SS-Kriegsberichter-Zug 14
     • SS-Feldgendarmerie-Trupp 14
   • SS-Feldersatz-Bataillon 14

       Najmenšou taktickou jednotkou divízie bol prápor (každý pluk mal tri), ktorý mal tri strelecké a jednu ťažkú rotu. Rota mala tri čaty. Každá čata mala tri družstvá (1 poddôstojník a 9 vojakov). Každé družstvo malo guľomet MG-42, odstrelovačskú pušku K98k a jednu pušku s granátometom Grw-35. Veliteľ družstva mal samopal MP-40. V rote bolo celkom 148 mužov a 33 koní. V čase nasadenia na Slovensku boli guľomety MG-42 nahradzované guľometmi MG-34 a československými guľometmi zo skladov slovenskej armády.

       Ťažká rota mala tri guľometné čaty a družstvo 80 mm mínometov M34, celkom 230 mužov. 13. rota pešieho delostrelectva mala tri čaty s kanónmi 75 mm LeIG-18 a jednu s dvomi 150 mm kanónmi SchIG-18. Ťažké kanóny boli dopravované pásovými ťahačmi  Steyer RSO a ľahké koňmi. V jednej delostreleckej rote bolo 270 mužov.

   Bojiská

  Juhoslavia  
  (jún 1943 - marec 1944) 
  Východný front  
  (marec 1944 - júl 1944) 
  Poľsko a Slovensko  
  (júl 1944 - február 1945) 
  Slovinsko 
  (február 1945 - marec 1945) 
  Rakúsko  
  (marec 1945 - máj 1945) 

   

   Zvláštne insígnie

  Límcové výložky

       Na límcovej výložke používanej touto divíziou sa objavoval emblém leva v skoku hľadiaceho vľavo. Druhý typ výložiek niesol emblém štylizovaného ukrajinského trojzubca (tzv. Volodymyrov trojzubec), ale často sa uvádza, že v skutočnosti vôbec nedošlo k jeho vydaniu jednotkám. Existuje však fotografická dokumentácia potvrdzujúca používanie tejto výložky aspoň niektorými príslušníkmi divízie.

  Obrázok

   

   Rukávové štítky

       Pre užívanie v rámci divízie bol zavedený haličský rukávový štítok (nášivka) s emblémom zlatožltého leva v skoku medzi tromi zlatými korunkami na modrom poli. Tento štítok bol vyrábaný ako v strojovo tkanej, tak v strojovo vyšívanej vyerzii. Od apríla 1945, keď boli zvyšky divízie prevedené pod Ukrajinskú národnú armádu, bolo nariadené nosenie nového označenia, vyrábaného vo forme strojovo tkanej a tlačenej, ktoré malo podobu zeleného štítu s vodorovne deleným pupočným štítkom s políčkami v žltej a svetlomodrej farbe, na ktorých bol položený štylizovaný biely trojzubec. Nad štítkom sa nachádzali biele písmená YBB vyvedené cyrilikou. Zdá sa veľmi nepravdepodobné, že by jednotky Ukrajinskej národnej armády toto označenie skutočne niekedy nosili.

  Obrázok

       Tak ako mnohé iné divízie SS, napr. 15. lotyšská nikdy nemali manžetovú (rukávovú) pásku. Presné pravidlá pre udeľovanie názvu divízie a manžetových pásiek nie sú známe. Je jasné, že žiadosti boli riešené len na základe úsudku Himmlera, ktorý niektoré jednotky odmietol preto, že si svoj čestný názov museli odslúžiť na bojišti. V iných prípadoch žiadosť zamietol s tým, že jednotka bola len dočasným vojenským útvarom a nebola rasovo vhodná pre členstvo v SS.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 •  

   

   

   

 •  
 •