Choď na obsah Choď na menu
 


357. Infanterie-Division

5. 7. 2009

     357. Infanterie-Division sa začala formovať v 21. mobilizačnej vlne dňa 21.-23. novembra 1943 v Poľskom Radome. Divízia bola prvý krát nasadená v boji 8. marca 1944 proti sovietským silám v okolí Tarnopolu - Zalosce v Generálnom Gouvernemente (v súčasnosi Poľsko – Ukrajina). Nasledovali boje v priestoroch Jezierna - Olejow, Zborow, Kabarowce a Zlosow do 21. júla 1944. Od 27. júla 1944 do začiatku septembra 1944 bojovala divízia v regione Stry, Zydazow a Chodorow pod Kampfgruppe Kobolt pod velením 96. Infanterie-Division.

     Počas leta roku 1944 spadala 357. divízia pod skupinu armád sevená Ukrajina, ktorej velil generaloberst Josef Harpe. Harpove sily sa skladali z dvoch pancierových armád (1. a 4.), armády pechoty a 1. maďarskej armády. Generáloberst Gotthard Heinrici velil 1. panzierovej armáde, ktorá sa delila na XI. peší zbor generála Rudolfa Bunau a XXIV. pancierový zbor generála Walthera Nehringa. K pancierovému zboru bola pridelená 357. divízia spolu s ďalšími tromi pešími divíziami a dvomi panzierovými divíziami.

     V septembri 1944 bola 357. Infanterie-Division nasadená na Slovensku a neskôr spolupracovala pri odzbrojovaní Slovenskej armády po Slovenskom národnom povstaní. Počas povstania bojovala proti partizánom v Karpatoch a od 17. septembra mala divízia stanovište vo Východnej časti Beskýd v Dukelskom presmyku. Počas druhého týždňa v novembri 1944 bol 357. Füsilier-Batallion ako prvá divízia preložená do Maďarska, kde bola dňa 25. novembra väčšina divízie rozmiestnená v línii pri Hatvan - Kalo – Gödöllö. Po sovietskom útoku 5. decembra 1944 na Hatvan boli rusi v priebehu dvoch týždňov schopný prebiť sa cez nemecké línie a dosiahnuť Ostrihom. Počas pár dní si potom sovietske sily urobili cestu do mesta Vác severne od Budapešti. Nová obranná línia 357. Infanterie-Division sa tiahla od mesta Kartal cez Fenyöharast a Hered, 10 km západne a severozápadne od Hatvan. Napriek tomu, že regiment bol prevažne zložený z mladých a neskúsených vojakov, ktorí statočne odolávali, sovietske tanky prelomili líniu počas prvých pár dní bojov. Skupinky, ktoré sa oddelili od ich materských jednotiek boli zničené. Menšie jednotky odolávali, ale väčšina divízie ustupovala vedľa rieky Vanyarei cez mestá Verseg, Kallo a Acse. Jednotky divízie, ktoré zostali boli premenované na Kampfgruppe Rintelen, zotrvávali v lesnatom priestore blízko mesta Vác a koncom mesiaca sa dostali k Ostrihomu. Jednotky Kampfgruppe, ktoré zostali v obranných pozíciách boli začlenené do LVII. Panzer-Korps. V tom čase už bola Budapešť obkľúčená a 18. januára 1945 podnikli nemecké jednotky útok na obsadenie mesta. Spočiatku excelentne postupovali, ale nakoniec neboli schopný udržať línie. 357. divízia odišla z frontu počas prvej polovice januára 1945. Bola stiahnutá do Nitry na zotavenie, ale koncom mesiaca boli časti divízie vrátane 946. Grenadier-Regiment nasadené v boji v Nagy Kalna (teraz Kalná nad Hronom), 50 km severne od Ostrihomu. Medzičasom, sovietske sily utočili na mesto Komarom a okupovali takzvané Ostrihomské predmostie, zónu medzi Ostrihomom a riekou Váh. Od 17. do 24. februára 1945 vykonala I. SS-Panzerkorps protiútok a zatlačila sovietov späť od predmostia. Väčšina 357-tej divízie obsiahnutej v dvoch oddelených skupinách sa tejto bitky zúčastnila. Prvá skupina od Komárna a druhá od Želiezoviec. Po tejto bitke front stíchol. Dňa 16. marca 1945, začali Sovieti útok na obsadenie Bratislavy a Viedne. Počas týchto bojov bola 357. Infanterie-Division zatlačená smerom k uvedeným dvom mestám. 357. divízia bola nútená ustúpiť späť 40 km k Nitre a zaujať obranné pozície pod operačným velením Panzerkorps "Feldherrnhalle". Po obsadení Komárna a neskôr i Bratislavy sovietmi, bola divízia nútená vzdať sa i obranných pozícií. 

     V apríly 1945 bola divízia ako bojová jednotka rozpustená. Zopár jednotiek zostalo bojovať v rámci ústupových bojov proti rusom ale už skôr ako partizáni, ale časť divízie sa rozpadla a vojaci sa rozišli. Začiatkom mája 1945 pozostatky 357. divízie dosiahli rieku Moravu a v okolí miest Jihlava a Deutsch Brod (teraz Havlíčkuv Brod) sa časť vzdala sovietom. Zopár vojakov prelomilo demarkačnú líniu medzi sovietskými a americkými vojskami severne od Linzu, ale všetkých vrátili späť rusom. Väčšina vojakov slúžiacich v 357. Infanterie-Division bola zajatcami sovietov v Československu. Týto muži boli zozbieraní v táboroch v Jihlave, Budweis (teraz České Budějovice), Prahe a Havlíčkovom Brode a prepravení do Brna a Bratislavy. Potom boli premiestnení do sovietských táborov v mestách Šachty, Charkov, Stalino (teraz Donetsk na Ukrajine) a Moskva. Muži zajatí v Rumunsku a Maďarsku boli sústredení v táboroch Focsani, Marmorosz a Jassy a neskôr premiestnení do Sovietského zväzu. V zberných táboroch bola neobyčajne vysoká úmrtnosť vojnových zajatcov.

 

Velitelia

Generalleutnant Wolfgang von Kluge  

(nar. 1892 – †1976)

357.Inf.Div.: 1.decembra 1943 - 1. apríla 1944


Generalmajor Knut Eberding

(nar. 18. decembra 1895, Reppline / Breslau teraz Wroclaw "PL", † 28. júna 1978 v Erlangene "D")

357.Inf.Div.: 1. apríla 1944 - 10. mája 1944


Generalmajor Norbert Holm

(nar. 16. decembra 1895 v Hamburgu "D", † 3. júna 1962 v Hamburgu)

357.Inf.Div.: 10. mája 1944 - 16. septembra 1944


Generalleutnant Josef Rintelen

(nar. 7. marca 1897 v Escheldorfe "D", † 14. júla 1981 v Hamburgu)

357.Inf.Div.: 12. septembra 1944 - ??. marca 1945


Oberst Walter Krüger

(nar. 23. marca 1892 v Zeitze "D", † 11. júla 1973 v Baden-Badene "D")

Obrázok

 

357.Inf.Div.: ??. marca 1945 - 8. mája 1945

 (táto informácia nie je potvrdená z rôznych zdrojov)

 

Členenie divízie:

Grenadier-Regiment 944

Grenadier-Regiment 945

Grenadier-Regiment 946

Divisions-Füsilier-Bataillon 357

Artillerie-Regiment 357

Pionier-Bataillon 357

Panzerjäger-Abteilung 357

Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 357

Divisions-Nachschubführer 357

 

 

Zdroj: www.lexikon-der-wehrmacht.de/, Organizace bojiště německé pěchoty ve 2. světové válce - autor Chris Bishop

 

 

 

 

 ************************************************************************************************

 

 Časopis Druhá svetová zo dňa 31. júla 2010.

 

článok Bojové nasadenie nemeckej 357. pešej divízie na Slovensku od autora Mgr. Tomáša Hofírka.

 a s divíziou súvisiaci

článok Pohľad z obranného zákopu - Vojská Osi pri prelome Hrona 25.3.1945 od autora Pavla Papša

ÚvodJadroZáver

 

soldbuch gefr. Bruno Schädler