Choď na obsah Choď na menu
 


 

 

 

 

 Obrázok

 

     Na Ministerstve vnútra SR bolo dňa 9.6.2009 pod číslom spisu: VVS/1-900/90-339 54 zaregistrované občianske združenie s názvom Klub vojenskej histórie Zobor.

              15.novembra 2009 bol KVH Zobor prijatý do                     Konfederácie klubov vojenskej histórie na Slovensku

 

                                         Prehlásenie členov KVH Zobor

 

       V súvislosti s prijatím zákona NR SR č. 257/2009 Z.z. ktorým sa s účinnosťou od 1. septembra 2009 mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov reagujeme na ustanovenia §-ov trestných činov extrémizmu nasledovne:

     Prehlasujeme, že nie sme extrémistickou skupinou. Nevyrábame ani sa nepodieľame na výrobe, nerozširujeme, nevyvážame, nepredávame, nezasielame, neponúkame ani neuvádzame do obehu extrémistický materiál podľa §-u 130 ods. 8) Trestného zákona.   

     Niektoré súčasti uniforiem (najmä odznaky a symboly) použitých vo vyznačených priestoroch a výhradne iba pri vopred ohlásených rekonštrukciách skutočných historických udalostí možno za extrémistický materiál podľa platnej právnej úpravy považovať, avšak tento neprechovávame, nedovážame, neprepravujeme, nezadovažujeme ani nerobíme verejne prístupným v úmysle podnecovať nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie. Nevlastníme žiadne písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie programov alebo ideológií skupín a hnutí, ktoré smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd. Žiadne takéto programy a ideológie neschvaľujeme ani nepodporujeme.

     Texty, zástavy, odznaky, heslá, uniformy, symboly použité pri rekonštrukciách bojov, fotograficky zadokumentované a spolu s fotografiami muzeálnych exponátov či s údajmi o vojenských jednotkách prezentované na tejto webstránke sú použité výlučne na zabezpečenie autentičnosti pri rekonštrukciách druhovojnových udalostí, ako i na študijné, porovnávacie a dokumentačné účely.

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Oznámenie

 

Radi uvítame serióznych záujemcov o členstvo v našom klube.

 

Členom KVH Zobor sa môže stať každý občan SR, ktorý dovŕšil vek 18 rokov, súhlasí so stanovami KVH a má záujem o vojenskú históriu so zameraním na obdobie druhej svetovej vojny. Predpokladom pre vstup čakateľov do klubu vojenskej histórie je postupné si zaobstaranie dobovej uniformy, výstroje podľa výstrojného poriadku, účasť na klubových akciách a podujatiach a hlavne skutočný záujem stať sa jedným z nás ...  

 

V prípade záujmu nás kontaktujte :

 

tel. : +421905/657292  predseda

                                           

                                    e -mail :  kvhzobor@kvhzobor.sk

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Plánované akcie   

Tu budú oznamované iba akcie na ktorých sa členovia KVH Zobor skutočne zúčastnia, nie všetky plánované akcie.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   

 

 

Oznam pre návštevníkov webstránky

Ak má niekto fotografie z bojových ukážok na ktorých sme sa zúčastnili my, môže nám ich poslať na kvhzobor@kvhzobor.sk Fotografie umiestnime v príslušných fotogalériách aj s menom autora. Vyhradzujeme si právo výberu vhodných fotografií. Zaujímajú nás hlavne zábery z priameho boja, ktoré sa nám samotným ako účinkujúcim nepodarí zachytiť.

 

 MILITARY ZONE-Databáze KVH v ČR i na Slovensku Militaryfoto.sk Fronta.cz - druhá světová válka

 

 

Obrázok

 

 

Obrázok

   

 

 Obrázok